Fed podnosi stopy procentowe, ale co dalej? | Przedsiębiorca (2023)

22 marca 2023 roku Rezerwa Federalna podniosła docelową stopę funduszy federalnych z 4,75 do 5,00%. Oznaczało to wzrost stóp procentowych o 475 punktów bazowych od marca 2022 r. W związku z planowanym na maj 2023 r. kolejnym posiedzeniem Fed wiele osób zastanawia się, czy Fed będzie kontynuował trend agresywnych podwyżek, utrzyma stopy na stabilnym poziomie, czy też zacznie je obniżać.

Wyższe stopy procentowe mogą mieć niepożądane konsekwencje, w tym droższe pożyczki i wzrost bezrobocia. Mogą również przyczynić się do niedźwiedziego nastroju wśród inwestorów, obniżając w ten sposób ceny akcji.

W tym artykule omówimy, w jaki sposób Fed podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych i czy naszym zdaniem jest prawdopodobne, że Fed podniesie stopy procentowe w nadchodzących miesiącach.

Kluczowe dania na wynos

  • W ciągu ostatniego roku Fed podniósł stopy procentowe o prawie 500 punktów bazowych.
  • Fed może zacząć obniżać stopy procentowe dopiero pod koniec tego roku.
  • Podczas gdy eksperci debatują, czy amerykańska gospodarka wejdzie w recesję, możesz pomyśleć o sposobach ochrony swoich finansów przed spowolnieniem gospodarczym.

Dlaczego podnoszą stawki?

Przewodniczący Fed, Jerome Powell, jest nieugięty w kwestii kontrolowania inflacji, nawet jeśli szkodzi to gospodarce w krótkim okresie. Tydzień przed jegoostatnia podwyżka stóp procentowychw marcu Fed zapoznał się z danymi z indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych. CPI pokazał, że ceny wzrosły o 0,4%, czyli znacznie poniżej idealnej stopy inflacji Fed (2%), ale wciąż wystarczająco wysoko, aby zachęcić Fed do podniesienia stóp procentowych o ćwierć procenta.

Lutowe dane CPI pokazały, że ceny wzrosły o 6,0% rok do roku, co oznacza ósmy z rzędu spadek stóp procentowych rok do roku. To pozytywny sygnał, ponieważ pokazuje, że presja inflacyjna powoli słabnie, ale nie oznacza to, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe na kolejnym posiedzeniu w maju.

Środowisko inflacyjne może stworzyć niebezpieczną spiralę, w której ceny rosną, prowadząc do tego, że pracownicy będą domagać się wyższych płac. Pracodawcy następnie przerzucają koszty wyższych płac na konsumentów, podnosząc koszty towarów i usług, i cykl się powtarza.

Fed chce uniknąć takiej sytuacji. Kiedy podnosi stopy procentowe, pożyczki stają się droższe. Dlatego zakup domu lub samochodu jest droższy. Ponieważ stopa funduszy federalnych wpływa na stopę, po której banki pożyczają od siebie nawzajem, aby spełnić wymogi dotyczące rezerw, wyższe stopy mają tendencję do podnoszenia stóp procentowych produktów oszczędnościowych. Banki chcą zachęcić konsumentów do deponowania pieniędzy na kontach oszczędnościowych, ponieważ pozwala im to pożyczać od siebie mniej.

Ogólnym skutkiem wyższych stóp procentowych jest to, że ludzie mają mniej pieniędzy, które chcą wydać, co zmusza firmy do obniżania cen.

Chociaż to spowolnienie gospodarcze może prowadzić do wyższego bezrobocia i wolniejszego wzrostu płac, Fed postrzega je jako niezbędny kierunek działań, aby stłumić szalejącą inflację. Niezrównoważony wzrost gospodarczy może prowadzić dosytuacja przypominająca stagflację, w którym zarówno inflacja, jak i bezrobocie są wysokie, powodując powszechną stagnację wzrostu.

Co powoduje obniżenie stawek?

Rezerwa Federalna obniża stopy procentowe, aby zachęcić do wydatków i inwestycji. Kiedy Fed obniża stopy procentowe, pożyczki stają się tańsze, a konsumenci i firmy wydają więcej.

Niektóre segmenty gospodarki są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych niż inne. Rynek nieruchomości jest tego najlepszym przykładem, ponieważ większość ludzi pożycza pieniądze na zakup domu.

Podwyżki stóp procentowych powodują, że zaciąganie pożyczek na zakup domu jest droższe, co zwykle powoduje spadek sprzedaży. I odwrotnie, gdy stopy spadają, pożyczanie pieniędzy na zakup domu staje się tańsze, więc sprzedaż mieszkań wzrasta.

Jeśli jesteś rzadką osobą, która ma pieniądze na zakup domu bez dużych pożyczek, zakup domu, gdy stawki są wysokie, może być korzystny finansowo. Dzieje się tak, ponieważ wysokie stopy procentowe zwykle oznaczają niski popyt na domy, co daje większą siłę negocjacyjną i zwiększa szanse na zakup domu poniżej ceny wywoławczej.

Najnowsza historia łagodzenia i obniżania stóp procentowych

W najnowszej historii obniżki stóp procentowych były skromne w porównaniu z okresami wcześniejszymi, takimi jak lata 90. Jednak od tego czasu stopy procentowe nie przekroczyły 10%, więc nie było tak dużo do cięcia.

Najbardziej znaczące obniżki stóp procentowych w ostatnich latach nastąpiły wraz z Wielką Recesją i bańką internetową — w każdym przypadku stopy spadły o około 5%. Recesja związana z COVID-19 doprowadziła do obniżenia stóp procentowych przez Fed z nieco ponad 2% do poziomu bliskiego zeru.

Były niewielkie spadki od połowy lat 90. do 2000 r., ale żaden nie był szczególnie zauważalny. Jednak na początku lat 90. nastąpił znaczny spadek stawek. Wtedy stawki spadły z prawie 10% do około 2,5% w ciągu kilku lat.

Rezerwa Federalna ma tendencję do szybkiego działania, gdy obniża stopy procentowe. Chociaż zwykle przyjmuje podejście etapowe, ostatnie cięcia zakończyła w ciągu kilku lat. Redukcje spowodowane pandemią były szybsze. Fed obniżył stopy procentowe z 2,75% do poziomu bliskiego zeru w mniej niż miesiąc.

Jak to wpływa na moje portfolio?

Ogólna zasada jest taka, że ​​obniżki stóp są dobre dla portfeli akcji, a podwyżki są dla nich złe. W końcu obniżki stóp zazwyczaj oznaczają większą aktywność gospodarczą, podczas gdy podwyżki stóp oznaczają mniejszą aktywność gospodarczą. Na przykład S&P 500 spadł o 1,6%, gdy Fed ogłosił ostatnią podwyżkę stóp procentowych.

Pamiętaj, że gospodarka jest złożona, więc nie możemy po prostu powiedzieć, że obniżka stóp procentowych popchnie akcje w górę, podczas gdy podwyżka stóp procentowych spowoduje ich upadek. Wiele innych czynników może wpływać na gospodarkę, a tym samym na akcje.

Niedawnym tego przykładem jest wojna między Rosją a Ukrainą. Doprowadziło to do kryzysu energetycznego, który nadwyrężył światową gospodarkę. Dlatego nie ma gwarancji, że obniżka stóp procentowych zwiększy portfel akcji, zwłaszcza gdy świat przeżywa kryzys na taką skalę.

Czynnikiem może być również związek, jaki mają obligacje z akcjami.Rentowności obligacji rosną wraz ze wzrostem stóp procentowych, czyniąc akcje mniej atrakcyjnymi. Jednocześnie cena istniejących obligacji zwykle spada, gdy stopy rosną. Wynika to z faktu, że obligacje mają zwykle stałą stopę procentową. Istniejące obligacje mają stosunkowo niskie oprocentowanie, jeśli stopy rosną, co czyni je mniej kuszącymi produktami inwestycyjnymi i obniża ich cenę.

Jednak w przypadku rentowności obligacji wartość bieżąca przyszłych zysków może spaść, a jednocześnie rentowność obligacji może wzrosnąć. W związku z tym więcej inwestorów może zwrócić się w stronę obligacji, wywierając presję na spadek cen akcji.

Co zrobi Fed w maju?

Dane z indeksów cen wpływają na decyzję Fed o podniesieniu lub obniżeniu stóp. Fed woli używać wskaźnika cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE) do pomiaru inflacji. Mimo to dane z indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) są pomocne dla konsumentów w przewidywaniu, co zrobi Fed.

Kolejna publikacja PCE zaplanowana jest na 28 kwietnia 2023 r. Nastąpi ona bezpośrednio przed posiedzeniem Fed w dniach 2-3 maja. Z kolei kolejny raport o CPI zostanie opublikowany 12 kwietnia. Fed musi ustalić, czy jego podwyżki stóp procentowych wpływ na gospodarkę zgodnie z zamierzeniami, co mogą wyjaśnić dane o inflacji.

Ostatnie doniesienia przedstawicieli Fed sugerują, że w tym roku prawdopodobna jest jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych. Analitycy spodziewają się, że stopy procentowe mogą zacząć spadać już we wrześniu 2023 r. Prawdopodobnie nie powinniśmy planować obniżek stóp procentowych o więcej niż 50 punktów bazowych do końca 2023 r. Fed balansuje na cienkiej granicy między zarządzaniem inflacją a ochroną gospodarki USA przed recesja.

Co robić w przypadku recesji

Wiele osób obawia się, że nastąpią podwyżki stóp procentowych i presja spadkowa na gospodarkędoprowadzić do recesji, nawet jeśli Fed ma nadzieję na „miękkie lądowanie”. Na wywołanie recesji składa się wiele czynników, a podwyżki stóp procentowych nie przekładają się automatycznie na jeden.

W przypadku recesji istnieją konkretne działania, które możesz podjąć jako konsument, aby chronić swoje finanse. Jednym z nich jest rozważenie swoich nawyków związanych z wydatkami i ustalenie budżetu dostosowanego do uzyskania tego, czego potrzebujesz, i zminimalizowania tego, bez czego możesz się obejść. Rozważ produkty oszczędnościowe o wysokim oprocentowaniu lub akcjesektory, które nie są tak dotknięte zmniejszonym popytem publicznym(firmy użyteczności publicznej, sklepy spożywcze, sklepy dyskontowe).

Możesz też przygotować się na najgorsze scenariusze. Jeśli gospodarka wejdzie w recesję, a Twoja firma planuje serię zwolnień, wcześniejsze stanie się niezbędnym członkiem zespołu może zmniejszyć szansę na zwolnienie. Możesz także zaktualizować swoje CV, aby być przygotowanym do natychmiastowego powrotu na rynek pracy, jeśli nastąpi zwolnienie.

Dolna linia

W obecnej sytuacji gospodarczej Rezerwa Federalna jest zdeterminowana, by zapanować nad inflacją. Oznacza to agresywne podwyżki stóp, dopóki gospodarka nie ochłodzi się wystarczająco. Wielu ekonomistów uważa, że ​​podwyżki stóp ustaną tego lata, a obniżki stóp mogą nastąpić już jesienią 2023 roku.

Podczas gdy Fed ostatecznie obniży stopy procentowe, inwestorzy giełdowi powinni przygotować się na przetrwanie nadchodzącej burzy. Dowiedz się, w jaki sposób możesz chronić swoje pieniądze, gdy oprocentowanie jest wysokie, i pomyśl o oszczędzaniu większej ilości pieniędzy, gdy oprocentowanie produktów oszczędnościowych jest wysokie.

[Powiązany:Czy stopy procentowe spadają w czasie recesji?]

PocztaFed podnosi stopy procentowe, ale co dalej?pojawił się pierwszy naNależny.

FAQs

Co dalej ze stopami procentowymi w 2023? ›

Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 3,75%, 4,00% oraz 3,25%, ze skutkiem od 10 maja 2023.

Kiedy stopy procentowe będą spadać? ›

wzrostu PKB w 2024 r. Podobne przemyślenia na temat przyszłości stóp procentowych w Polsce ma rynek – ich odzwierciedleniem są kontrakty FRA (pokazują oczekiwane wysokości stóp procentowych). Wynika z nich, że stopy procentowe zaczną spadać już w 2023 r.

Co daje wzrost stóp procentowych? ›

Żeby zahamować drastyczny wzrost cen, Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe. Kiedy rosną stopy procentowe, rośnie cena pieniądza, zatem bank centralny pożycza pieniądze bankom komercyjnym po wyższej niż do tej pory cenie, a banki komercyjne udzielają wyżej oprocentowanych kredytów.

Co dalej ze stopami procentowymi? ›

"Od września 2022 roku stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie. Wszystko wskazuje na to, że ich wysokość nie zmieni się także przy okazji kolejnych posiedzeń RPP. Jeszcze niedawno wydawało się, że na pierwsze obniżki stóp możemy liczyć pod koniec roku.

Czy opłaca się przejść na oprocentowanie stałe? ›

Oprocentowanie stałe daje stabilność i przewidywalność. Jednocześnie nie musi okazać się najtańszym rozwiązaniem. Plusem jest to, iż w przypadku wzrostu stopy procentowej Twoja rata kredytu będzie przez relatywnie długi okres na niezmiennym poziomie.

Jaka przyjąć stopę dyskontową 2023? ›

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 6,80% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Co z kredytami w 2023 roku? ›

Maj 2023 z dobrą prognozą dla kredytów hipotecznych, nawet gdy nie będzie obniżki stóp procentowych. Spłacający kredyty mieszkaniowe mogą już powoli oddychać z ulgą – najgorsze za nimi. Coraz lepsza prognoza jest także dla tych, którzy pożyczenie pieniędzy na kupno własnego mieszkania mają dopiero w planie.

Jaka będzie inflacja w 2023 roku? ›

Według MFW, średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. wyniesie 11,9 proc. Według prognozy MFW, w 2024 r. polska gospodarka wzrośnie o 2,4 proc., a inflacja CPI wyniesie średnio 6,1 proc.

Czy WIBOR zacznie spadać? ›

Trzeba tu też wspomnieć, że indeks WIBOR (czyli stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom) ma zniknąć wraz z początkiem 2025 r. Do tego czasu ma zostać zastąpiony efektywnie wskaźnikiem WIRON (który jest wyliczany na podstawie depozytowych transakcji jednodniowych).

Kto zarabia na wysokich stopach procentowych? ›

Na wysokich stopach procentowych na pewno skorzystają właściciele lokat oraz kont oszczędnościowych ze zmiennym oprocentowaniem. A także Ci, którzy zastanawiają się, czy tego typu produkty bankowo pozwolą im zyskać - przy stosunkowo niewielkim ryzyku.

Kiedy zaczną spadać raty kredytu? ›

Zupełnie najwcześniej jest na to szansa w drugiej połowie 2023 roku. Z kontraktów terminowych na stopę procentową wynika, że rynek spodziewa się stopniowego łagodzenia polityki monetarnej (obniżania stóp procentowych) do 2025 roku włącznie. W tym horyzoncie raty kredytów mogą spaść z dzisiejszego poziomu o około 20%.

Ile maksymalnie może wzrosnąć rata kredytu? ›

Zatem ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu zgodnie z przepisami? Otóż maksymalne oprocentowanie kredytu w skali roku nie może wynieść więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych. Są one równe sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5%.

Czy opłaca się wziąć kredyt? ›

Konkluzja jest więc jedna: jeśli masz wszystko wyliczone i w tym momencie stać się na wzięcie kredytu hipotecznego, to nawet jeśli wysokość kosztów kredytowych nie za bardzo Ci się uśmiecha, to i tak bardziej opłaca się zaciągnąć zobowiązanie teraz niż czekać na dalszy wzrost cen.

Jaka decyzja RPP dzisiaj? ›

RPP ostatni raz zmieniła stopy we wrześniu 2022 r. Wówczas stopy zostały podwyższone, a główna stopa NBP, referencyjna, została podniesiona do 6,75 proc. Od tamtego czasu stopy pozostały niezmienione.

Co powoduje spadek podaży pieniądza? ›

na skutek wyższych cen ropy) nie jest amortyzowany przez zwiększenie podaży pieniądza. W tej sytuacji wzrost cen powoduje spadek realnej podaży pieniądza oraz spadek popytu globalnego.

Czy warto brac kredyt że stalym oprocentowaniem 2023? ›

Warto jednak wiedzieć, że oprocentowanie stałe zazwyczaj jest nieco wyższe niż oprocentowanie zmienne, ponieważ bank musi zrekompensować sobie ryzyko związane z wahaniem stóp procentowych. W konsekwencji zmiana oprocentowania zmiennego na stałe może skutkować wyższą miesięczną ratą kredytową.

Co z Wiborem w 2023 roku? ›

Od początku 2023 r. zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych może być ustalane nie tylko na podstawie stawki WIBOR®, ale także nowego wskaźnika: WIRON®.

Czy raty stałe mogą wzrosnąć? ›

Nie. Oprocentowanie stałe oznacza, że wysokość raty przez cały okres jego obowiązywania jest niezmienna. W konsekwencji rata nie wzrośnie, ale też nie będzie niższa w przypadku spadku stóp procentowych.

Ile wynosi rezerwa obowiązkowa banku 2023? ›

stopa rezerwy obowiązkowej od 31 marca tego roku. Podwyższona do 3,5 proc., z 2,0 proc., stopa rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej ma zastosowanie od 31 marca tego roku - wynika z uchwały Rady Polityki Pieniężnej.

Skąd wziąć stopę dyskontową? ›

Jak zatem określić wysokość stopy dyskontowej w procentach? Aby tego dokonać, należy obliczyć stosunek kwoty dyskonta do wartości przyszłej kapitału, a wynik podać w procentach.

Kiedy zebranie Rady Polityki Pieniężnej? ›

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej 05-06 czerwca 2023 r.

Czy kredyty spadna w 2023? ›

Stopy procentowe NBP mogą być obniżone i to już po wakacjach 2023 roku – tak sugerują notowania kontraktów terminowych na WIBOR. Czy tak faktycznie się stanie? To się dopiero okaże, ale jeśli taki scenariusz będzie realizowany, to rata kredytu może spaść o około 5% do końca tego roku.

Czy raty kredytu spadną? ›

Zupełnie najwcześniej jest na to szansa w drugiej połowie 2023 roku. Z kontraktów terminowych na stopę procentową wynika, że rynek spodziewa się stopniowego łagodzenia polityki monetarnej (obniżania stóp procentowych) do 2025 roku włącznie. W tym horyzoncie raty kredytów mogą spaść z dzisiejszego poziomu o około 20%.

Czy warto brac kredyt 2%? ›

Eksperci RynekPierwotny.pl w ramach niedawnej analizy, która została opublikowana również na portalu Forsal.pl obliczyli, że program Bezpieczny Kredyt 2% może zwiększyć o ok. 50% zdolność kredytową beneficjentów i zarazem powierzchnię użytkową mieszkania możliwą do zakupu.

Kiedy inflacja zacznie spadać? ›

Eksperci prognozują, że inflacja bazowa obniży się dopiero w 2024 r. Średni wzrost cen w tej grupie powinien wynieść 7 proc. Spowolnienie - jak wyjaśnili - związane będzie m.in. ze słabszą koniunkturą gospodarczą na świecie oraz efektami podwyżek stóp procentowych.

Jak długo może potrwać Inflacja w Polsce? ›

Według MFW dopiero na koniec 2027 r. inflacja w Polsce (główny wskaźnik CPI) znajdzie się w punktowym celu NBP (2,5 proc.). Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych spadnie do celu dopiero w 2028 r. (z 11,9 proc.

Jaka będzie inflacja w 2024 roku? ›

Komisja Europejska podwyższa prognozy inflacji dla Polski na 2024 r. z 4,4 proc. do 6 proc. W odniesieniu do tego roku KE nadal utrzymuje, że wzrost cen wyniesie 11,7 proc.

Kiedy WIBOR 6M zacznie spadać? ›

Z uwagi na rosnące stopy procentowe NBP w 2022 roku WIBOR® 6M szybko rósł, ale zmieniło się to w 2023 roku. RPP nie podnosi już stóp, dlatego zgodnie z wysokim prawdopodobieństwem ich obniżenia w przyszłości, WIBOR® 6M wyznaczany przez największe banki w Polsce zaczyna spadać.

Dlaczego WIBOR nie spada? ›

Wysoka inflacja w Polsce sprawia, że Rada Polityki Pieniężnej nie zaprzestaje podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Tym samym wzrasta również wskaźnik WIBOR, od którego uzależnione jest oprocentowanie zobowiązań kredytowych udzielanych w złotówkach.

Kiedy kredyty oparte o WIRON? ›

Fazę przygotowawczą - 2022 rok, w ramach której wybrano, że to wskaźnik WIRON będzie następcą WIBORU. Od grudnia uczestnicy rynku będą mogli stosować WIRON w nowych instrumentach finansowych. Fazę wprowadzania ma być zrealizowana w 2023 roku. W jej zakresie jest udostępnienie nowych produktów opartych o WIRON.

Kto zyska na wysokiej inflacji? ›

Zdaniem Kosteckiego spółkami, które dobrze radzą sobie w takim środowisku, są zazwyczaj firmy z sektora finansowego, ponieważ wzrost inflacji daje szanse na podwyżki stóp procentowych, a także spółki z sektora energetycznego oraz podstawowych dóbr konsumenckich.

Kto dostaje pieniądze z WIBOR? ›

Decydującą częścią oprocentowania jest Wibor – w skrócie W część zmienna oprocentowania plus marża banku (zarobek banku)- część stała banku pod rygorem wykonania przez klientów czynności cross – sell (posiadania konta czy ubezpieczenia na życie).

Czy lokaty jeszcze wzrosną? ›

W ostatnich tygodniach średnie oprocentowanie nowo zakładanych lokat w bankach nie rośnie już tak dynamicznie, jak wiosną 2022 r. Dane Narodowego Banku Polskiego za październik wskazują, że średnie stawki lokat, zakładanych wtedy przez gospodarstwa domowe, wynosiły 5,43 proc.

Ile wynosi rata kredytu 300 tys na 30 lat? ›

Jaka rata przy kredycie 300 tysięcy złotych? Wysokość raty zależy oczywiście od oferty danego banku oraz okresu kredytowania. Kredyt w wysokości 300 tysięcy złotych z okresem spłaty wynoszącym 30 lat – rata będzie wynosiła od 2500 do 3000 zł.

Kiedy spadnie Euribor? ›

Obecnie oczekuje się, że sześciomiesięczny EURIBOR osiągnie w marcu szczyt na poziomie 3,38 proc. Na podobnym poziomie pozostanie do marca 2025 roku, kiedy to spadnie do 2,3 proc.

Jakie jest obecne oprocentowanie kredytu? ›

Ranking kredytów hipotecznych 2023 - aktualne oferty
NazwaOprocentowanieRRSO
ING Bank Śląski - kredyt hipoteczny3,04%3,34%
Santander Bank Polska - kredyt hipoteczny3,11%2,81%
BNP Paribas - kredyt hipoteczny3,72%3,78%
mBank - kredyt hipoteczny5,21%5,34%
3 more rows

Kiedy kredyty przestaną rosnąć? ›

Według analityków, w 2023 r. pozostaną na dotychczasowym poziomie. Jeżeli dojdzie do ich obniżki, to najwcześniej stanie się to pod koniec roku. Stawka WIBOR® 3M, która jest brana pod uwagę przy liczeniu odsetek od większości zobowiązań kredytowych, wynosi obecnie 6,92%.

Jaka rata przy kredycie 600 tys? ›

Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 2 942,31 zł i ostatnia rata wyniesie 2 264,49zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.12.2022 r.

Czy kredyty pojda w górę 2023? ›

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments sugeruje, że jest na to szansa, ale najwcześniej w drugiej połowie 2023 roku. Z kontraktów terminowych na stopę procentową wynika, że rynek spodziewa się stopniowego obniżania stóp procentowych do 2025 roku włącznie.

Czy warto spłacić kredyt przy wysokiej inflacji? ›

Inflacja – jak wpływa na wysokość raty kredytowej? Wraz ze wzrostem inflacji nie zmienia się kwota pieniędzy, którą jesteśmy winni w ramach kredytu, ale zmienia się siła nabywcza waluty. Każda złotówka, którą płacimy na poczet pożyczki, jest z czasem warta mniej, niż w momencie zaciągnięcia zobowiązania.

Czy warto spłacić kredyt hipoteczny 2023? ›

Obiektywnie, lepszym rozwiązaniem przy dokonywaniu nadpłaty kredytu hipotecznego będzie skrócenie okresu kredytowania. Oszczędności na całym zobowiązaniu są wówczas dwukrotnie większe niż w przypadku zmniejszenia spłacanych rat miesięcznych i pozostawienia okresu spłaty długu w niezmienionym kształcie.

Czy warto brać kredyt w czasie inflacji? ›

Inflacja sprawia, że na skutek podnoszenia stóp procentowych zwiększa się całościowy koszt kredytu. Wpływ na to ma wyższe oprocentowanie, na podstawie którego obliczane są odsetki.

Kiedy posiedzenie Fed w 2023? ›

na koniec 2024 r. i 3,1 proc. na koniec 2025 r. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 2–3 maja 2023 r.

Jak banki tworzą pieniądze? ›

Środki, jakie banki mogą przeznaczyć na kredyty dla klientów, generalnie pochodzą z dwóch źródeł – są to kapitały własne i kapitały obce, czyli zobowiązania (które zwykle dominują), a pochodzą od deponentów (gospodarstw domowych, firm i samorządów terytorialnych), którzy lokują w banku swoje depozyty (np.

Jak dodruk pieniądza wpływa na inflację? ›

Drukowanie pieniądza pozwala uzyskać dodatkowe środki i z założenia ma pomóc utrzymywać odpowiedni poziom inflacji. Jednakże, jak zauważyłeś w powyższym akapicie, na skutek pojawienia się w obiegu większej ilości pieniądza, dochodzi do wzrostu konsumpcji, co w efekcie prowadzi do wzrostu inflacji.

Kiedy wzrasta podaż pieniądza? ›

Na tworzenie się podaży pieniądza wpływ mają dwa podstawowe czynniki. Pierwszym z nich jest wartość kredytów gotówkowych i bezgotówkowych, które zostały udzielone przez banki komercyjne. Natomiast drugim – wartość znaków pieniężnych wyemitowanych przez bank centralny. Bank Centralny reguluje podaż pieniądza.

Kiedy posiedzenie EBC 2023? ›

Jak zauważył ekspert, jeszcze w grudniu zakładano, że w tym roku gospodarka minimalnie się skurczy, obecnie rynek spodziewa się osiągnięcia w 2023 r. 0,5-proc. dynamiki PKB. Następne posiedzenie EBC odbędzie się 3-4 maja.

Co ze stopami procentowymi w kwietniu 2023? ›

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 kwietnia 2023 r. Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 6,75%; ▪ stopa lombardowa 7,25%; ▪ stopa depozytowa 6,25%; ▪ stopa redyskontowa weksli 6,80%; ▪ stopa dyskontowa weksli 6,85%.

Kiedy obniżka inflacji? ›

Ekonomiści ING podali, że stopy procentowe pozostaną bez zmian w 2023 roku. Możliwość ich obniżek pojawi się dopiero w drugiej połowie 2024 roku. Wskazali również, że spadek inflacji będzie rozłożony na lata 2024 i 2025.

Kiedy będzie posiedzenie Fed? ›

na koniec 2024 r. i 3,1 proc. na koniec 2025 r. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 2–3 maja 2023 r.

Jaka inflacja będzie w kwietniu 2023? ›

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 14,7% (przy wzroście cen towarów – o 15,1% i usług – o 13,3%).

Jaka inflacja w kwietniu 2023? ›

Dane NBP: w kwietniu 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12,2 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 14,7 proc.

Kiedy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w kwietniu? ›

Harmonogram posiedzeń RPP
miesiącposiedzenia decyzyjne dwudniowe
styczeń3-4 (wtorek-środa)
luty7-8 (wtorek-środa)
marzec7-8 (wtorek-środa)
kwiecień4-5 (wtorek-środa)
8 more rows

Kiedy RPP w lutym 2023? ›

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w dniach 7-8.02.2023 roku (jako kolejne w tym roku posiedzenie dwudniowe).

Kiedy RPP w marcu 2023? ›

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 7-8 marca 2023 r. Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 6,75%; ▪ stopa lombardowa 7,25%; ▪ stopa depozytowa 6,25%; ▪ stopa redyskontowa weksli 6,80%; ▪ stopa dyskontowa weksli 6,85%.

Czy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopę? ›

Ważne jest co innego. Po wrześniu 2022 RPP przestała zaostrzać politykę, zadowalając się stopą referencyjną na poziomie 6,75%.

Czy inflacja spadnie w 2023 roku? ›

Ekspert nie ma wątpliwości, że to podniesie też ścieżkę wzrostu cen w najbliższych latach. Jak przewiduje, inflacja w 2023 r. spadnie tylko niewiele wobec wyniku z 2022 r. (do 13,2 proc. z 14,4 proc.), a w przyszłym roku wyniesie 8,3 proc. i 5,4 proc. w 2025 r.

Jaka inflacja na koniec roku 2023? ›

Inflacja w Polsce w kwietniu 2023 r. wyniosła 14,7 proc. – podał GUS. Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,7 proc.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 10/01/2024

Views: 5901

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.